اعضای هیات علمی
دکتر امیر اخوان فر -  مدیریت بازرگانی
اکتای یمرعلی      -   حسابداری
رضا سوخت سرایی - کامپیوتر
صابر ایرجی       -   کامپیوتر   
اعضای هیات علمی
دکتر امیر اخوان فر -  مدیریت بازرگانی
اکتای یمرعلی      -   حسابداری
رضا سوخت سرایی - کامپیوتر
صابر ایرجی       -   کامپیوتر   
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما